Kindercoaching

Wat is JDTH Kindercoaching?

JDTH Kindercoaching is een heldere en effectieve vorm van tijdelijke hulpverlening voor kinderen en jongeren (van 6 tot 16 jaar) die door omstandigheden problemen ondervinden in het dagelijks leven. Denk hierbij aan: sociaal- emotionele of gedragsproblemen, (faal)angsten, hooggevoeligheid, een scheiding, agressief gedrag, heimwee of pestende klasgenoten.

Door deze kortdurende en oplossingsgerichte vorm van coaching leren kinderen en jongeren zélf hun probleem herkennen en aan te pakken. Slechts een kleine stap in de goede richting kan voldoende zijn om een proces van grote verandering in gang te zetten. Het kind leert zijn of haar unieke mogelijkheden, talenten en kwaliteiten kennen en gebruiken in het dagelijks leven. Er ontstaat dan een positieve, nieuwe situatie. Op eigen kracht geeft het kind vorm aan de uitdagingen die het leven te bieden heeft.

Verder is er aandacht voor de omgeving waarbinnen het kind functioneert. Vanuit het bewustzijn dat alles met elkaar samenhangt, kunnen problemen niet los gezien worden van de omgeving waarin ze zich voordoen, zoals het gezin. Bij het begeleiden van kinderen en ouders is het dan ook belangrijk om te weten wat ieder gezinslid beweegt én hoe men op elkaar reageert. Interventies die in dit kader ingezet worden, richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatie.

 

Ik ben aangesloten bij De Beroepsorganisatie voor Kindercoaches en doe regelmatig aan bijscholing en intervisie met andere Kindercoaches in mijn omgeving.