Kinderrechten NU

De KinderrechtenNU toolkit bestaat uit de Kinderrechtenchecklist, de KinderMeldcode, het Kinderrechtenspel, de Sociale Kinderkaart en de KinderMeldcodekaart. Alle tools komen aan bod in de workshop ”KinderrechtenNU in de klas”. Voor de volwassenen, de professionals, is de Kinderparticipatiecirkel de leidraad.

Al sinds 1995 stelt Willemijn Dupuis aan kinderen in de leeftijd van 9-12 de vraag wat heb je nodig om op te groeien en wat heb je niet nodig? De antwoorden zijn onderwerpen uit het VN-kinderrechtenverdrag en samengevat in de Kinderrechtenchecklist. De vragen uit het Kinderrechter-spel leiden tot een open gesprek over deze onderwerpen. Kinderen brengen hun leven en leefomgeving in kaart en herkennen bij zichzelf en anderen een pluis of niet-pluis gevoel.

KinderrechtenNU laat kinderen voelen dat het gaat om hen en hun klasgenoten. Zij biedt kinderen handvatten voor het ondernemen van actie bij een niet-pluis gevoel, en gaat dan ook verder dan het overdragen van informatie over kinderrechten. KinderrechtenNU onderscheidt zich met haar workshop, die kinderen leert dat zij er nooit alleen voor hoeven te staan. Het biedt de kinderen tools for life!

Voor KinderrechtenNU heb ik in zowel Midden-Delfland als in Rijswijk meegewerkt aan het KinderrechtenMagazine. Het is inspirerend om kinderen aan het werk te zien en ze in gesprek te zien gaan met professionals (huisarts, diëtist, burgemeester, enz.) waarbij ze terecht kunnen als het even niet zo goed gaat ze. Hierbij begeleidde ik de kinderredactie met allerlei redactiewerkzaamheden, zoals het afnemen van interviews, filmen, fotograferen en het schrijven en redigeren van teksten en artikelen. Een belangrijke taak hierbij was ook het onderhouden van contacten met schooldirecties, ouders en de gemeente. Duidelijke communicatie (zowel schriftelijk als mondeling) is hierin een onmisbaar onderdeel. En als ik ergens enthousiast over ben wil ik dit graag delen en uitdragen.

 

KinderrechtenNU = kinderparticipatie! Laat kinderen het zelf vertellen.