Delft On Stage

Als projectleider van Delft On Stage help ik mee om VMBO-leerlingen na te laten denken over hun toekomst door ze in contact te brengen met allerlei soorten beroepen en beroepsbeoefenaren. In het kader van loopbaanoriëntatie gaan de leerlingen nadenken over zichzelf: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Op het beroepenfeest maken leerlingen matches met beroepsbeoefenaren. Een paar weken later gaan de leerlingen bij de bedrijven op werkbezoek. Zo krijgen ze een indruk van hoe een werkdag eruit ziet, de zogenaamde DOE-dag. Grote kans dat er mooie contacten ontstaan en hebben zowel de leerlingen als de beroepsbeoefenaren een positieve ervaring!

 

De slogan: ‘Alles mag je worden behalve ongelukkig’ onderschrijf ik van harte!