Trainingen en workshops

De (groeps)trainingen die ik geef zijn bedoeld voor kinderen, hun ouders en voor alle volwassenen die met kinderen werken. Natuurlijk is leren belangrijk. Maar leren zonder plezier te maken bestaat voor mij niet! Dus leuk en leerzaam zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Rots & Water Training

Vindt jouw kind het moeilijk zijn/haar eigen grenzen te bewaken of juist die van andere kinderen te herkennen? Laat jouw kind snel over zich heen lopen? Heeft jouw kind weinig zelfvertrouwen of is het weinig assertief en weerbaar? Is je kind faalangstig, introvert, erg gevoelig, wordt het gepest of pest het andere kinderen. Of gun je je kind gewoon een nieuwe ervaring die zowel sportief, leerzaam én leuk is, dan is de Rots & Water Training iets voor hem of haar!


Het is een (vaardigheids)training gericht op het aanleren van sociale vaardigheden door vooral veel te doen. Ervarend leren dus.

'Zo leert je kind in speelvorm meer over zichzelf, krijgt het meer zelfvertrouwen en wordt het contact met de ander beter'

In de Rots & Water Training staat Rots voor (innerlijke) kracht, je eigen mening durven geven en een standpunt kunnen innemen: je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf. Water staat voor vriendschap, respect en communicatie, is naar buiten gericht en betekent samenwerken met anderen: flexibel en soepel (mee)bewegen.

 

Het uiteindelijke doel van de oefeningen en de training is dat kinderen een bewuste keuze kunnen maken tussen het reageren als Rots of als Water. Beide vaardigheden zijn belangrijk om in te kunnen zetten in het dagelijks leven. Het gaat dus bij de oefeningen niet om winnen of verliezen, maar juist om de ervaring en de bewustwording.

 

Omdat de meeste Rots & Water oefeningen fysieke oefeningen zijn, worden de kinderen zich bewust van hun lichaam. Door dit lichaamsbewustzijn leren ze beter met hun emoties omgaan en zal hun zelfvertrouwen vergroot wordt. Na elke oefening wordt (kort) besproken wat de oefening met het kind gedaan heeft en hoe hij of zij in het dagelijks leven gebruik kan maken van deze ervaring.

Doelgroep

Alle kinderen van 9 tot 13 jaar (groep 6 t/m 8 van de basisschool) die een sportieve, leerzame én leuke training willen ervaren. En speciaal voor kinderen die wat meer voor zichzelf willen leren opkomen of zichzelf meer willen leren beheersen en/of uiten op een andere manier. In deze leeftijdscategorie kan met een gemengde groep gewerkt worden. Dus zowel jongens als meisjes zijn welkom.

Trainingen

 Het programma wordt als groepstraining ingezet (minimaal 6 en maximaal 10 kinderen per trainer). Mocht er bv een hele klas willen deelnemen dan zal ik een co-trainer inzetten. Zo kan er voldoende geoefend worden in en met de groep en is er ook genoeg aandacht voor elk individuele kind en zijn of haar specifieke hulpvraag.

Van introductie- tot Opfris bijeenkomst

 • Een ‘Wat is Rots & Water’ training introductie bijeenkomst en/of intakegesprek: Om als ouder en kind het Rots & Water principe een keer mee te maken en te beleven heb ik een speciale introductie les samengesteld. Ik zal de basisprincipes uitleggen en wat oefeningen met en voor de geïnteresseerden doen. 
 • De Rots & Water Training: In 6 bijeenkomsten van 1 uur gaan we aan de slag met de Rots & Water oefeningen. 
 • ‘Ouders zijn welkom’ les: Na een paar bijeenkomsten zijn de ouders welkom in de les. De kinderen laten zien wat ze al kunnen en gaan de ouders ‘lesgeven’.
 • Opfris bijeenkomst: Twee maanden na de Rots & Water Training vindt een Opfris bijeenkomst voor de kinderen én de ouders plaats.

Handig om te weten

 • Er zal op een leuke manier ‘huiswerk’ meegegeven worden, zodat er ook in normale situaties geoefend kan worden;
 • Door de fysieke oefeningen is sportieve kleding aan te raden;
 • We werken meestal op blote voeten;
 • Buiten de ‘Ouders zijn welkom’ les zijn de lessen alleen toegankelijk voor de kinderen;
 • Er zal wekelijks een mail uitgaan richting ouders met hierin vermeld de oefeningen en het beoogde doel van de oefeningen;
 • De kinderen ontvangen na afloop van de training een certificaat van deelname; ·
 • Het is leuk en leerzaam!
 • Totale kosten van deze training zijn bij mij op te vragen (zie contact)

Algemene informatie over Rots & Water: www.rotsenwater.nl

Judith is gecertificeerd Rots & Water Trainer